Pdata AB ingår numera i Vismakoncernen, som du kan läsa mer om på www.visma.se

Kontaktuppgifter till Pdata AB och Visma Spcs AB är:
0470-70 60 00
info.spcs@visma.com
www.vismaspcs.se